โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
วช.ทบ.๑๐ แบบคำร้องขอเรียนเพิ่ม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 253.94 KB 48143
วช.ทบ.๙ ใบคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 89.97 KB 48425
วช.ทบ.๘ คำร้องขอเอกสารงานทะเบียนนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.43 KB 48082
วช.ทบ.๗ คำร้องขอเปลี่ยนชื่อสกุล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 271.77 KB 48112
วช.ทบ.๖ คำร้องขอพักการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 94.73 KB 48064
วช.ทบ.๕ คำร้องขอลาออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.19 KB 48381
วช.ทบ.๔ คำร้องขอย้ายออก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.09 KB 48346
วช.ทบ.๓ คำร้องย้ายเข้าระหว่างภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 96.64 KB 48124
วช.ทบ.๒ คำร้องทั่วไป นักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.52 KB 48228
วช.ทบ.๑ คำร้องทั่วไปสำหรับผู้ปกครอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 81.38 KB 48343
บัตรประจำตัวนักเรียน ม.3 สอบ O-Net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 152.55 KB 48161
บัตรประจำตัวนักเรียน ม.6 สอบ O-Net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.8 KB 48171
แบบบันทึกการติดตามนักเรียน งานกิจการนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 164 KB 48089
บค27 หนังสือรับรองการไม่มีตัวตน Word Document ขนาดไฟล์ 15.46 KB 48867
รายชื่อ นักเรียนสมัครออนไลน์ ปี63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 91.42 KB 48148
ผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 235 KB 48140
สารสนเทศของกลุ่มสาระ Word Document ขนาดไฟล์ 198.22 KB 48181
โปรแกรม ปพ.5 Excel (กลุ่มสาระสังคมศึกษา) Unkown Document ขนาดไฟล์ 892.46 KB 48449
รายชื่อนักเรียนปี 62 48059
โปรแกรม ปพ.5 Excel Unkown Document ขนาดไฟล์ 893.39 KB 48092
บัญชีครุภัณฑ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 505.46 KB 48096
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ปี พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.54 KB 48231
รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 48243
ปกคัดกรองนักเรียนยากจน Word Document ขนาดไฟล์ 245.71 KB 48200
วินัยครู PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.16 MB 48602
กระดาษคำตอบ Word Document ขนาดไฟล์ 151.57 KB 48407
ID Plan Word Document ขนาดไฟล์ 143 KB 48321
แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.82 KB 48071
เอกสารราคากล่างการจัดซื้อจัดจ้าง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 48331