โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 66) 06 ก.ค. 65
ประกาศเรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 399) 14 พ.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 425) 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 439) 01 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 440) 01 เม.ย. 65
ประกาศ การดำเนินการรับนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 434) 30 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ( Online ) เพื่อจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 444) 25 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ( Online ) เพื่อจัดห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 486) 25 มี.ค. 65
ขั้นตอนการยื่นแบบแสดงความจำนงให้จัดหาที่เรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 460) 23 มี.ค. 65
ประกาศ สพม.นครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และเครื่องฉาย 3มิติ (อ่าน 432) 23 มี.ค. 65
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) การจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 424) 23 มี.ค. 65
ขั้นตอนการดูผลการเรียนผ่านทางระบบ SGS และ ปฎิทินการสอบแก้ตัวนักเรียน ชั้น ม.1- ม.6 (อ่าน 2406) 16 มี.ค. 65
ร่างเอกสารการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ (อ่าน 2401) 16 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง จัดซื้อกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2424) 15 มี.ค. 65
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3346) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3369) 02 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3410) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิรายงานและมอบตัวศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม (อ่าน 3376) 24 ก.พ. 65
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงฝึกงานด้วยการประกวดราค่ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (อ่าน 3397) 02 ก.พ. 65
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 3502) 06 ม.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน 3469) 28 ธ.ค. 64
วิธีเข้าดูผลการเรียน (อ่าน 3535) 08 ต.ค. 64
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เลื่อนทำการเปิดเรียนที่โรงเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม2564 (อ่าน 3584) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3653) 23 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3683) 05 พ.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.4 นักเรียนเก่าโรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3321) 08 มี.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3321) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ประกาศเปิดเรียน (อ่าน 3764) 28 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียนชั้ (อ่าน 3737) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 3712) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2/ (อ่าน 3668) 18 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3667) 06 ก.พ. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่องการเปิดเรียนและมาตรการ (อ่าน 3691) 03 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา (อ่าน 3665) 31 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3709) 27 ม.ค. 64
หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 3341) 20 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3692) 14 ม.ค. 64
ประกาศเรื่องกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3659) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 (อ่าน 6640) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโร (อ่าน 6643) 30 ธ.ค. 63