โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปี ๒๕๖๔ (อ่าน 64) 06 ม.ค. 65
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (อ่าน 45) 28 ธ.ค. 64
วิธีเข้าดูผลการเรียน (อ่าน 109) 08 ต.ค. 64
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เลื่อนทำการเปิดเรียนที่โรงเรียนเป็นวันที่ 1 กรกฎาคม2564 (อ่าน 179) 11 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัว เป็นนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 244) 23 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบ ม.1 และ ม.4 (อ่าน 269) 05 พ.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.4 นักเรียนเก่าโรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 36) 08 มี.ค. 64
ประกาศลิ้งรับสมัครนักเรียน ม.1 โรงเรียนพระปฐมวิยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 34) 08 มี.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ ฉบับที่ 3 เรื่อง ประกาศเปิดเรียน (อ่าน 359) 28 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสมัครเข้าเรียนชั้ (อ่าน 349) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศ (อ่าน 341) 24 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 2/ (อ่าน 304) 18 ก.พ. 64
ประกาศ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 308) 06 ก.พ. 64
หนังสือแจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่องการเปิดเรียนและมาตรการ (อ่าน 315) 03 ก.พ. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การเปิดสถานศึกษา (อ่าน 298) 31 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 339) 27 ม.ค. 64
หนังสั้น ประกอบการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมวินัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 53) 20 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 337) 14 ม.ค. 64
ประกาศเรื่องกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 303) 14 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่ 4 (อ่าน 3288) 04 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒ หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโร (อ่าน 3289) 30 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง การปิดโรงเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบา (อ่าน 3340) 20 ธ.ค. 63
ประการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 3301) 09 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 3368) 14 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน (อ่าน 3379) 30 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ (อ่าน 3359) 24 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครอัตราจ้าง ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 3425) 07 ต.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง (อ่าน 3324) 07 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 3611) 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 (แยกตามห้องเรียน) (อ่าน 3732) 16 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2563 ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 3910) 14 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา2563 ระดับชั้น ม.1 (อ่าน 3815) 14 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทนักกีฬาฟุตซอล (อ่าน 3661) 03 พ.ค. 63
ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (อ่าน 3607) 27 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 รุ่นปีการศึกษา2562 (อ่าน 3599) 30 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ (อ่าน 3740) 18 มี.ค. 63
ประกาศจัดซื้อประกันอุบัติเหตุ (อ่าน 3624) 17 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครลูกจ้างทั่วไป (อ่าน 3741) 09 มี.ค. 63
ผลการแข่งขันกิจกรรม Open House (อ่าน 3475) 19 ก.พ. 63
ประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหาร (อ่าน 3936) 10 เม.ย. 62