โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางน้ำค้าง เลิศนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : namkong49@gmail.com

นางสาวกรกมล แกล้วกล้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
อีเมล์ : kornkamon@ppt2.ac.th

นางสาวพัทธ์ชนก เกษโร
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 088-7686745
อีเมล์ : k.putchanok@gmail.com