โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์
256 หมู่ 2 ตำบดอนยายหอม  ตำบลดอนยายหอม  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-388060
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิมา มณีวงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
อีเมล์ : tony7_miya@hotmail.com

นางเสริมฤดี สินทวี
ครู คศ.3
อีเมล์ : sermsintawee@hotmail.com

นายศรีชัย แสงทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0852627277
อีเมล์ : srichaisang@gmail.com

นางสาววราลักษณ์ จันดี
ครู คศ.1

นางสาวสุทธิรัตน์ คนใหญ่
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : kruerne.suttirut@gmail.com

Mr.Cresenciano Virland Castro
ครูต่างชาติ

นางสาวอทิตยา รุ่งเรือง
ครูอัตราจ้าง